Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
  • Pavadinimas: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
  • Adresas: A. Vienuolio g. 1, Vilnius
  • Vadovas: -
  • Aktoriai: -

Apie mus

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras yra biudžetinė nacionalinė įstaiga, organizuojanti muzikinio scenos meno kūrimą ir jo viešą atlikimą aukščiausiu meniniu lygiu. Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Teatro veiklos tikslai * Puoselėti, kurti ir plėtoti nacionalinio muzikinio scenos meno tradicijas, formuoti ir pristatyti visuomenei šiuolaikinio muzikinio teatro tradicijas, kūrybiškai perteikti pasaulio muzikines kultūros vertybes. * Sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno kūrėjams bei atlikėjams dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje. * Formuoti šalies meninės kultūros įvaizdį, pristatant užsienio šalyse nacionalinės muzikinės kultūros pasiekimus. * Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam muzikinio teatro scenos menui.

Istorija

Lietuvos operos meno pradžia siekia XVII amžiaus pradžią. Vos 36 metams praėjus nuo operos žanro atsiradimo Florencijoje, 1636 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus Žemutinės pilies Didžiųjų kunigaikščių rūmų teatre įvyko pirmosios operos - dramaturgo Virgilio Puccitelli ir nežinomo kompozitoriaus opuso „Elenos pagrobimas“ premjera. Nuo XVIII a. antrosios pusės iki XIX a. muziką kartu operą ir baletą Lietuvoje globojo įžymūs didikai Oginskiai, Radvilos, Tyzenhauzai ir kiti, išlaikydami artistų trupes. 1785 m. Vilniuje bei Klaipėdoje buvo įkurti viešieji Miesto teatrai. Nuo 1795 m. iki XX a. pradžios Vokietijos, Lenkijos ar Rusijos okupuotoje Lietuvoje buvo gniaužiama tautinė kultūra; tuo metu veikė nuolatinės lenkų, vokiečių, italų, rusų trupės. Panaikinus spaudos draudimą, 1906 m. sceną išvydo pirmoji lietuviška opera - Miko Petrausko ir Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio \"Birutė\". 1918 m. buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, tačiau, lenkams okupavus Vilniaus kraštą, laikinąja sostine tapo Kaunas, sutelkęs pažangiausius kultūros bei mokslo žmones. Todėl čia 1920 m. ir įsikūrė vadinamoji Operos ir dramos vaidykla, prie kurios 1925 m. prisijungė baleto trupė - dabartinis Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras.

Kita

INFORMACIJA ŽIŪROVAMS! Kasos dirba 10-19 val., šeštadienį 10-18.30 val., sekmadienį 10-15 val. Jei sekmadienį vakare rodomas spektaklis, kasos dirba iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų užsakymas telefonu/faksu (8 5) 262 07 27, mob. telefonais (+370) 615 51 000, (+370) 612 46 614, el. paštu info@opera.lt, www.opera.lt