Kauno menininkų namai
  • Pavadinimas: Kauno menininkų namai
  • Adresas: V. Putvinskio g. 56, Kaunas
  • Vadovas: -
  • Aktoriai: -

Apie mus

Kauno menininkų namai – profesionaliųjų menų centras, vykdantis kultūrinę veiklą, plėtojantis profesionalųjį meną, organizuojantis ir pristatantis visuomenei aukšto meninio lygio kultūrines programas, skatinantis kūrėjų talento raišką.

Įstaigos tikslas – vienyti įvairių sričių menininkus ir propaguoti jų kūrybą. Koncertai, spektakliai, kiti renginiai nuolat vyksta kamerinėje salėje, vaizduojamojo meno parodos lankytojams pristatomos parodų salėje ir  „Mūzų svetainėje“, kurioje galima įsigyti Lietuvos menininkų autorinius darbus.

Kauno menininkų namų iniciatyva 2005 metais buvo sukurtas informacinis profesionalaus meno portalas www.kamane.lt, kurio dėka Kaunas tapo pirmuoju miestu Lietuvoje, virtualioje erdvėje apjungusiu Kauno profesionalųjį meną, menininkus ir meno reiškinius.