IŠEITIES TAŠKAS: PYRAMID + Dirbtuvės INTERAKTYVUMAS TEATRE | Workshop INTERACTIVITY IN THEATRE | Repertuaras
  • Organizatorius: Kauno miesto kamerinis teatras
  • Trukmė: 10 val.0 min.
Nuo 35.60 eurų
0 (Balsavo

0

)

INTERAKTYVUMAS TEATRE

Dviejų dienų kūrybinės dirbtuvės teatro profesionalams, vedamos Viesturo Roziņšo

Rugsėjo 18-19 d. 10:00-18:00 (13.30-14.30 pietų pertrauka), Kauno menininkų namuose

PROFESIONALAI (30,- € mokestis už abi dienas): max 30 dalyvių. Geriausia, jei grupę sudarytų nuo 9-ių iki 30-ies dalyvių.

ŽIŪROVŲ GRUPĖS (įėjimas su bet kuriuo festivalio bilietu arba grupės paraiška) – antros dienos popietei (užsiėmimas vyks 2 val.) reikalingos 4-5 žiūrovų grupės (max 10 žmonių):

1 jaunimo grupė

1 suaugusiųjų grupė

1 senjorų grupė

1 žmonių, turinčių tą pačią negalią, grupė

1 užsieniečių, nekalbančių lietuviškai, grupė

Dirbtuvių profesionalai sukurs interaktyvaus teatro eskizą būtent Jums, o Jūs įvertinsite kaip tai veikia.

Aptarę interaktyvų pojūčių spektaklį „Piramidė“ (Dirty Deal Theatre pastatymas, režisierius Viesturs Rožinš, rugsėjo 17 dieną, Kauno menininkų namuose), dirbtuvių dalyviai ieškos naujų idėjų interaktyviam teatrui ir ištirs jas kartu su žiūrovų auditorija: jaunimo, suaugusių, senjorų, žmonių su negalia ir/ar užsieniečių, nekalbančių lietuviškai.

Dalyviai per dvi dienas turės paruošti trumpą spektaklio eskizą/etiudą konkrečiai žmonių grupei su kuria ir išbandys savo interaktyvias idėjas. Kiekviena auditorija turės galimybę dalyvauti viename iš spektaklių bei stebėti kitus bei juos aptarti.

Kurkime interaktyvų teatrą kartu– daugiau sužinokime vienas apie kitą! Visi galvojame ir jaučiame panašiai, tik tuos pačius dalykus patiriame skirtingais pojūčiais – skirtingai mokomės, skirtingai pažįstame, skirtingai atsimename, skirtingai išreiškiame. Interaktyvus pojūčių teatras – tai galimybė bendrauti be apribojimų.

Registracija: edukacija@kamerinisteatras.lt

Daugiau informacijs telefonu: +370 620 43447

_________________________________________________________________________________

INTERACTIVITY IN THEATRE

2 days’ workshop for theatre professionals by Viesturs Roziņš

18th-19th of September 10:00 AM - 6:00 PM (13.30-14.30 lunch break) at Kaunas Artists’ House

PROFESSIONALS (charged at 30,- Eur for both days): max 30 participants. Perfect group is 9-20 participants.

AUDIENCE GROUPS (entry with any ticket from the festival or group application) - 4-5 groups of audience (max 10 people) for 2nd day’s afternoon (2 hours):

1 youngster group,

1 adult group,

1 senior group,

1 people with the same disability group,

1 foreigners, who does not speak Lithuanian, group.

Workshop professionals will create a peace of interactive theatre especially for you, and you will be the expert to say does it work.

Following discussion about interactive performance of senses "Pyramide" (Dirty Deal Theatre production, dir. by Viesturs Roziņš, on 17th of September at Kaunas Artists’ House), workshop professional participants will create new ideas about "interactivity in theatre" and research them together with the possible audience: youngster, adult, senior, people with disability or foreigners, who does not speak Lithuanian.

Workshop participants during 2 days will prepare little piece of performance for specific group of people with whom they will try their interactivity idea. Every audience will have possibility to participate in 1 performance and watch other 4 performances and then reflect on them.

Let’s create interactive theatre together – let’s learn about each other more! We all think the same, we only have different sensoral perspectives to learn, to acknowledge, to remember, to reflect. Interactive theatre of senses is the way to communicate without barriers.

Get registered at edukacija@kamerinisteatras.lt. More info: +370 620 43447

Kalendorius
${ city }
  • ${ city }
${ year }
${ monthString() }
P A T K P Š S
${ dayItem.day }
nuo
iki