Albinas Budnikas
  • Gimimo data: -
  • Miestas: Taujėnai, Ukmergės raj.

Įdomūs faktai

Vaidmenys kine -------------------

2003 B.Jelcinas.Pirties sonetas. Kaimo Bernas. Baltargio malūnas. Režisierius Arūnas Žebriūnas. Lietuvos KS Karys. Herkus Mantas. Režisierius Marijonas Giedrys. Lietuvos KS Kaimietis. Niekas nenorėjo mirti. RežisieriusVytautas Žalakevičius. Lietuvos KS Tardytojas. Laiptais į dangų. Režisierius Raimundas Vabalas. Lietuvos KS

Vaidmenys televizijoje ------------------

2004 A.Merkys. Antanas Smetona. Režisierė Gražina Sviderskytė. LNK Komisaras Vygandas. Kriminalinės istorijos. Režisierius Viktoras Valašinas. Kaunas Plius Piršlys Gaidys. Vilius Karalius. Režisierius Vidmantas Bačiulis. LTV Kunigėlis. Žentas . Režisierius Mamertas Karklelis.LTV